Magic Jewel Online

O Javascript deve estar ativado para jogar este jogo. Para mais informações, visite nossa página Perguntas e respostas.

Magic Jewel Online Passo a passo

Recordes semanais
Recordes mensais
lumpilumpi 1123
Nessy19Nessy19 1050
sovinkasovinka 1012
eckhard1lotheckhard1loth 966
davlddavld 895
MECHI2018MECHI2018 771
Total de recordes
pappa346pappa346 1520
coolagentcoolagent 1264
Rapunzel71Rapunzel71 1183
EinewiekeineEinewiekeine 1141
MrMegaManMrMegaMan 1141
Gita69Gita69 1133
lumpilumpi 1123
Guenni333Guenni333 1108
SantaClausSantaClaus 1105
FrakiFraki 1072
alejandrapericoalejandraperico 1067
AnwarFaghAnwarFagh 1053
Nessy19Nessy19 1050
kuschelnkuscheln 1040
ebby1955ebby1955 1039
renzovb34renzovb34 1031
larsa1955larsa1955 1027
marie208marie208 1027
constancagarciaconstancagarcia 1027
ChikiritChikirit 1027
se81se81 1022
Silke04Silke04 1018
lisa1950lisa1950 1017
vleklapvleklap 1014
elektra001elektra001 1014
nyattnyatt 1014
DianabDianab 1014
terezie1terezie1 1014
Ye66Ye66 1014
maijuanniinamaijuanniina 1014
sydisydi 1014
XP202XP202 1014
HarmonyGirlHarmonyGirl 1014
SamuSamu 1014
sovinkasovinka 1012
bobiebobie 1008
balazsantalbalazsantal 1001
frado1frado1 1000
adelilinkaadelilinka 1000
smuffiesmuffie 998
cathycathy 998
luzverluzver 989
YomeritaYomerita 989
EisfeeEisfee 987
NobodyNobody 985
kafuchskafuchs 985
BeckyBecky 985
SutelinniSutelinni 985
DolfijnDolfijn 985
frauweinfrauwein 985
topo da página